تقویم نمایشگاهی کشور در سال 1399

_

نمایشگاه گل و گیاهان دارویی

_

18 تا 25 خرداد 1399

  • موضوع نمایشگاه : گل و گیاهان دارویی و تزئینی
  • مدیر مسئول : حامد خورشیدی
  • محل برگزاری : نمایشگاه بین المللی شهر همدان
  • تلفن هماهنگی : 0918123456
  _

  نمایشگاه گل و گیاهان دارویی

  _

  18 تا 25 خرداد 1399

   • موضوع نمایشگاه : گل و گیاهان دارویی و تزئینی
   • مدیر مسئول : حامد خورشیدی
   • محل برگزاری : نمایشگاه بین المللی شهر همدان
   • تلفن هماهنگی : 0918123456
   _

   نمایشگاه گل و گیاهان دارویی

   _

   18 تا 25 خرداد 1399

    • موضوع نمایشگاه : گل و گیاهان دارویی و تزئینی
    • مدیر مسئول : حامد خورشیدی
    • محل برگزاری : نمایشگاه بین المللی شهر همدان
    • تلفن هماهنگی : 0918123456